Jóga pro začátečníky: 6 základních pozic, které musíte znát.

Jóga pro začátečníky: 6 základních pozic, které musíte znát.

Vítejte v​ našem článku o ⁢józe pro ⁣začátečníky! Pokud jste noví v této starodávné⁣ praxi a⁣ hledáte základní pozice, které ⁤byste‍ měli znát, pak jste ⁢na správném místě. V tomto článku představíme 6 klíčových pozic, které vám‌ pomohou začít‍ s jógo praxí a zlepšit svou ⁤flexibilitu, ⁣sílu a⁢ klid mysli. ⁣Přečtěte si náš​ článek a naučte se základy jógy!
Jóga pro ​začátečníky: Vyhledejte odborného ‌instruktora

Jóga pro začátečníky: Vyhledejte‌ odborného instruktora

Vyhledání odborného instruktora jógy je nezbytné ⁤pro ‍bezpečné a efektivní cvičení, zejména pokud jste začátečník. ⁢Věděli⁤ jste, že existují základní pozice jógy, které ⁤byste měli ⁣znát,⁤ abyste mohli začít s touto ‌uklidňující praxí? Zde je​ seznam 6 klíčových pozic, které‍ pro⁢ začátečníky​ nejsou žádným ​tajemstvím:

 • Tadasana (Hora) -⁣ Pozice stoje, která pomáhá⁣ upevnit⁣ nohy a zlepšit posturu.
 • Adho Mukha Svanasana ‌(Pes ⁤dolů) – Obrácejte se⁤ dolů, abyste ‍posílili⁢ paže ⁣a protáhli‌ záda.
 • Bidalasana (Kočka) – Plynulý pohyb ‍mezi kobercem ⁣a stočeným⁣ páteří, který posiluje břicho.
 • Bhujangasana ⁤(Kobyla) -⁣ Tahání těla do ‌pozice, ⁢která posiluje horní‌ část ‍těla a zároveň ⁤protahuje‌ břišní svaly.
 • Vrikshasana (Strom) – Pozice balancování, která zlepšuje⁤ koncentraci a rovnováhu.
 • Balasana (Dětská pozice) ‌- Relaxační pozice, která uvolňuje napětí‌ v⁢ těle a umožňuje​ mentální odpočinek.

6 základních pozic pro začátečníky

6 základních pozic ‍pro začátečníky

Pro ty, kteří začínají s ⁤jóga cvičením,​ je důležité ⁣se ‌nejprve seznámit s ⁤základními ‍pozicemi, které⁤ vám pomohou posílit tělo a zlepšit flexibilitu. Zde je seznam 6⁢ klíčových pozic, které byste⁣ měli znát jako začátečník:

 • Tadasana (Hora): tato pozice vás naučí správně stát a udržovat rovnováhu.
 • Bidalasana (Kočka‍ – kráva): posiluje páteř ⁣a‌ zlepšuje koordinaci pohybů.
 • Bhujangasana (Kobyla): přispívá ⁤k posílení zad a zlepšení držení těla.
 • Adho Mukha Svanasana​ (Pes tvář dolů):⁢ protahuje zadní stranu těla ⁢a posiluje paže a⁤ nohy.
 • Utkatasana (Židle): posiluje nohy, břicho a bederní část ⁣zad.
 • Vrikshasana‌ (Strom): zvyšuje koncentraci ⁣a pomáhá posílit nohy a zlepšit rovnováhu.

Důležitost správného dýchání během jógy

V ‍dechu je síla jógy. Správné dýchání ‍je klíčové⁤ pro dosažení maximálního prospěchu z ⁣vaší jóga praxe.⁢ Při cvičení jógy je důležité soustředit se‌ na svůj dech a využívat ho​ k pohybu ⁤mezi pozicemi. Správný dech ​vám pomůže uvolnit‌ napětí, zlepšit flexibilitu ⁢a udržet koncentraci‍ během ​cvičení.

Existuje mnoho technik dýchání v józe, ale základní ⁢principy jsou‍ jednoduché: uvolněný a prodloužený dech. ⁢Když⁢ se​ věnujete józe, postarejte se ⁤o to,⁣ abyste ⁢dýchali přesně​ podle pokynů​ instruktora a nezapomínali ​na dechovou techniku. Při správném dýchání se vám​ lépe podaří uvolnit tělo a mysl, což přispěje k⁢ celkovému ⁣pocitu pohody‍ a rovnováhy.

Naučte se správný ⁣dechový rytmus ‌a​ dejte tomu⁢ čas. Pokud se vám nedaří správně dýchat hned na ‌začátku, nezoufejte. ⁣Správná technika ⁢dýchání je dovednost, která se zlepšuje s⁤ praxí a trpělivostí. ⁣Buďte trpěliví sami ‍se sebou ⁢a postupně budete mít kontrolu nad‌ svým dechem a ​tělem.

Jak správně cvičit jógu doma

Jak ‌správně cvičit⁤ jógu doma

Jóga pro začátečníky: 6 základních pozic, které​ musíte znát.

Pokud chcete cvičit jógu doma​ a ⁢jste začátečník, není třeba se bát. ​Zde jsou 6‌ základních pozic, které vám pomohou začít a budou základem pro vaši jóga praxi:

 • Tadasana ⁢(Hora) ​- Pozice stojícího stromu, která posiluje⁤ nohy a​ zlepšuje posturu.
 • Adho Mukha Svanasana (Pes hlavou dolů) – Pozice, která⁣ protahuje celé‍ tělo ⁢a posiluje ruce a záda.
 • Balasana ‍(Dětská⁤ pozice) – Relaxační pozice, ​která uvolňuje napětí v páteři a ramenou.
 • Uttanasana (Pozice intenzivního⁤ ohybu trupu) – ‍Pozice,⁤ která⁣ protahuje ⁢svaly dolní ​části⁢ těla⁢ a zlepšuje trávení.
 • Bhujangasana (Hadí pozice) – ‍Pozice,‌ která posiluje svaly⁣ zad ⁤a ‍protahuje hrudník.
 • Savasana ‍(Mrtvý člověk) ⁢-​ Konečná⁤ relaxační pozice, ‌která vám pomůže uklidnit⁤ mysl a⁣ tělo po cvičení.

Nezapomínejte‌ na protažení a relaxaci

Nezapomínejte na⁣ protažení a⁢ relaxaci

Ve světě jógy je důležité nezapomínat na protažení a relaxaci. Díky‍ správným cvikům a⁤ pozicím můžete uvolnit⁤ napětí v těle a zklidnit mysl. ​Pokud jste začátečníkem ⁤v józe, doporučujeme vám ⁤začít s ‌naučením základních⁢ pozic, které⁢ vám pomohou se ⁣správně ‍protáhnout a posílit⁢ vaše tělo.

V našem článku ​se zaměříme na‍ 6 základních pozic, které by měl začátečník ⁤v‌ józe ⁤znát. Tyto⁣ pozice⁤ vám poskytnou pevný‌ základ pro vaši praxi jógy a pomohou ⁤vám se správným​ protažením a‌ relaxací. Nezapomeňte, že jóga ​není jen cvičení, je to celkový životní⁢ styl,⁢ který vám může přinést ‌mnoho benefitů ⁣pro⁢ vaše tělo⁢ i ⁢mysl.

 • Tadasana (Hora pozice)
 • Bidalasana (Kočičí pozice)
 • Bhujangasana (Hadí pozice)
 • Adho Mukha Svanasana ‌(Pes pozice)
 • Virabhadrasana I (Vojenská pozice⁣ I)
 • Sukhasana‌ (Pohodlná posedělá ⁤pozice)

Jak dosáhnout správného postoje a⁣ zarovnání těla

Jak dosáhnout ‍správného postoje ⁤a⁣ zarovnání těla

Výchozí‍ postavení (Tadasana): ⁢Stojte vzpřímeně se zády rovně a nohama lehce sepnutýma. ⁤Ramena by měla​ být uvolněná a ⁢dolů směřující, brada mírně zvednutá a pohled přímo před ​sebe. Toto postavení pomáhá ⁢vyrovnat⁢ páteř a posílit vnitřní​ svaly.

Warrior I (Virabhadrasana I): ⁢Postavte se do pozice s krokem vpřed, ⁣koleno v přední​ noze by⁣ mělo být ohnuté pod ‍pravým⁢ úhlem a pata ‌zadní nohy rovnoměrně položena⁢ na zemi. ‌Paže by měly být ⁢protažené nad‌ hlavou ⁤a⁢ prsty směřující⁣ nahoru.⁣ Tato pozice pomáhá posílit nohy ⁤a zlepšit stabilitu těla.

Child’s pose (Balasana): Sedněte si na paty a skloňte ‌se dopředu, opírajíce přitom ⁢čelo o zem.⁤ Paže by měly být volně položeny ⁣vedle těla a dech by měl být klidný. Tato⁤ pozice uvolňuje napětí v krku a zádech a pomáhá uklidnit ‌mysl.

Klíčové Poznatky

V​ této rozsáhlé praxi jógy mají začátečníci nepřeberné možnosti, jak zvýšit svou fyzickou a duševní pohodu. Základních ⁢šest⁢ pozic, které jsme si⁢ dnes představili, ⁤vám může posloužit‌ jako pevný základ pro vaši‍ vlastní ⁤cestu jógy. Nebojte se ⁣vyzkoušet nové ‍věci‍ a⁤ objevovat své možnosti. Jóga je o vnitřním objevování a růstu, který‍ může mít klíčový‍ vliv na váš celkový životní ‍prožitek.‍ Buďte⁤ trpěliví sami ​se sebou ⁤a ‌věřte si.⁣ Jóga pro ‌začátečníky může být úžasným ⁣způsobem, jak ⁢udělat‌ změnu​ ve vašem ⁤životě a⁣ začít se‌ cítit lépe ‌ve svém těle i⁣ mysli. Nakonec, ‌si pamatujte,‍ že jóga je cesta, ne​ cíl, ‌a je ‌důležité‍ si⁣ užívat​ každý⁣ krok ‌této krásné ​cesty.⁤ Berte si ‌jógu jako ⁤dar, který⁢ vám dáváte sami sobě. Otevřete‍ své ⁣srdce a⁢ mysli⁤ a odvážně vykročte do světa jógy⁢ a změňte svůj život ‍k ⁢lepšímu.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *